“Welkom bij Antiek "De Houtkrul", de grootste antiekzaak in de kop van Noord Holland, Antiek "De Houtkrul" is gevestigd aan de Kennemerstraatweg 110 in de historische kaasstad Alkmaar. "Alkmaar, als prachtige kaarten van Nederland.”

ARA Nederland

De Art Restores Association Nederland is een beroepsvereniging voor restauratoren en conservatoren van kunstwerken en kunsthistorische objecten. Ze werd in 1991 opgericht.  A.R.A richt zich op iedereen die in het werkveld van conservatie en restauratie actief is.
 

A.R.A. is in de eerste plaats een vereniging voor vaklieden die door opleiding of ervaring het vak ged verstaan en zich houden aan de criteria van een gewetensvolle beroepsuitoefebning. Alle gecertificeerde leden werken volgens de Ethiche Code van A.R.A. Zij gaan zorgvuldig om met ieder object en dragen de verantworrdelijkheid om goed werk af te leveren. De registerleden zijn leden die door A.R.A. middels een toelatingsprocedure zijn erkend als vakrestaurator.

 

Restauratoren Nederland

De vereniging Restauratoren Nederland is in 2005 opgericht en voortgekomen uit een fusie van VeRes, VAR, TRON en IIC Nederland, alle verschillende disciplines restauratoren. RN is de grootste vereinging in nederland voor professionals op het gebied van beheer en behoud van cultureel erfgoed. Restauratoren Nederland zet zich in voor het behartigen van de belangen van de beroepsgroep en voor de zorg voor het cultureel erfgoed in het algemeen. Zij wil de deskundigheid van de leden bevorderen en de sector professionaliseren door een kwaliteitssysteem op te zetten.